• Khung tranh đẹp

ĐẠI LÝ NẤM LIM XANH TẠI VĨNH LONG

1. NHÀ THUỐC KHẢI HOÀN
79, Đường 1/5, P.1, TP Vĩnh Long,Tỉnh Vĩnh Long

2. NHÀ THUỐC HUỲNH BÍNH
Chợ Cái Nhum, Mang Thít, Vĩnh Long

3. NHÀ THUỐC LIÊN NGỌC
47B Gia Long, Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long
 

CÔNG TY NẤM LIM XANH
Là đơn vị duy nhất có đầy đủ các giấy tờ pháp lý về nấm lim xanh
Địa Chỉ : Thôn 4, Tiên Hiệp, Tiên Phước, Quảng Nam
Email : congtytienphuoc@gmail.com
Điện Thoại : 0905 218 232 - 0905 005 456 - (0510)6 333 218
Website: www.namlimxanh.com.vn
Hỗ trợ khách hàng
Mạng xã hội
dsggroup.com.vn dsggroup.com.vn dsggroup.com.vn

Nấm Lim Xanh Tử Chi                                           Nấm lim xanh Quảng Nam
Nấm Lim Xanh Hoàng Chi                                     Nấm Lim Xanh Tiên Phước
Nấm Lim Xanh Hồng Chi                                       Nấm Lim Xanh Chính Gốc

Vĩnh Long

Vĩnh LongVĩnh LongVĩnh Long,4.6 trên 168 Bình chọn